Radio w mieście „Kępno” online

Miasto Kępno w Polsce, wchodzące w skład województwa wielkopolskiego, powiat Kempski. Ma status gminy miejsko-wiejskiej. Zajmuje powierzchnię 7,7 km ². Populacja wynosi 14 755 osób (w 2004 r.).W styczniu 1843 r. urodził się tu niemiecki pisarz żydowski, pisarz austriacki, publicysta, prawnik, tłumacz i redaktor Wilhelm Goldbaum.