Radio w mieście „Warszawa” online

Warszawa to stolica i największe miasto Polski. Metropolia stoi nad Wisłą w środkowowschodniej Polsce, a jej ludność oficjalnie szacuje się na 1,760 mln mieszkańców w ramach większego obszaru metropolitalnego liczącego 3,101 mln mieszkańców, co czyni Warszawę dziewiątą najbardziej zaludnioną stolicą w Unii Europejskiej.

Opisany kiedyś jako Paryż Wschodu, Warszawa była uważana za jedno z najpiękniejszych miast na świecie aż do II wojny światowej.

Warszawa jest jednym z najbardziej dynamicznych miast metropolitalnych w Europie.

Miasto jest siedzibą Polskiej Akademii Nauk, Warszawskiej Filharmonii Narodowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Muzeum Narodowego, Teatru Wielkiego-Opery Narodowej.