Radio w mieście „Tarnów” online

Tarnów to miasto w południowo-wschodniej Polsce, liczące 115 341 mieszkańców i zamieszkałe przez 269 000 mieszkańców. Miasto położone jest w województwie małopolskim od 1999 r. Od 1975 r. do 1998 r. było stolicą województwa tarnowskiego. Jest to ważny węzeł kolejowy, zlokalizowany na strategicznym połączeniu wschód-zachód od Lwowa do Krakowa, oraz dwie dodatkowe linie, z których jedna łączy miasto ze słowacką granicą. Tarnów znany jest ze swojej tradycyjnej architektury polskiej, na którą silnie wpłynęły obce kultury i obcokrajowcy, którzy kiedyś mieszkali w okolicy, przede wszystkim Żydzi, Niemcy i Austriacy.