Radio w mieście „Kraków” online

Miasto w południowej Polsce, położone nad Wisłą liczy 766,739 mieszkańców (2017). Stolica Polski od roku 1038 do 1596. Do 1734 roku – miejsce koronacji królów polskich. Bogate w zabytki, dostraja się do centrum miasta na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest centrum naukowym, kulturalnym, gospodarczym i religijnym Polski, popularnym miejscem turystycznym.

Kraków jest dużym węzłem komunikacyjnym, którego system transportowy składa się z systemów komunikacji powietrznej, transportu kolejowego, drogowego i tramwajowego.