Radio w mieście „Nysa” online

Nysa to jedno z najstarszych miast na Śląsku. Prawdopodobnie został założony w X wieku, a później stał się stolicą księstwa o tej samej nazwie.

Około roku 1200 księstwo Nysy stało się częścią diecezji wrocławskiej. Miasto było ufortyfikowane od 1350 roku i odegrało swoją rolę w obronie przed husytami w 1424 roku.

Miasto i księstwa były częścią koronowanych ziem Czech w latach 1342-1742.

Podczas wojny trzydziestoletniej (1618-1648) miasto było trzykrotnie oblegane.

Po I wojnie światowej Neise stała się częścią nowej prowincji Górnego Śląska. Zdobyta przez Armię Czerwoną w czasie II wojny światowej miasto zostało przekazane polskiej administracji zgodnie z wynikami konferencji w Poczdamie i zwrócono mu dawną polską nazwę Nysa. Ludność niemiecka miasta została deportowana, a następnie zastąpiona przez Polaków z zachodniej Ukrainy.