Radio w mieście „Łowicz” online. Internetowe radio

  1. Radio
  2. /
  3. Łowicz

Miasto w Polsce, część Łodzi, Powiat łowicki. Ma status gminy miejskiej. Obejmuje powierzchnię 23,41 km². Populacja 30 383 osób (dane z 2004 roku).

Pierwsza wzmianka datowana w 1136 roku. Po utworzeniu Królestwa Polskiego, księstwa przeszły w ręce wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza i jego żonie Joannie Grudzińskiej. Małżonkowie zajęli gospodarstwo wolnych chłopów, był to jeden z najlepiej prosperujących regionów Królestwa Polskiego.

W 1999 Łowicz odwiedził papież Jan Paweł II, dla katedry miasta był naznaczony status małej bazyliki.